Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 17282
Aktualizacja: 06-03-2020
Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 13 października 2017 r., poz. 1911) sprawozdanie finansowe za 2018 rok jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskach sporządzone na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania  w Pionkach :

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK- czytaj więcej

 

 

 

Wytworzył:
Opublikowal: uzytkownik1
Data publikacji: 10-05-2019
Data modyfikacji: 10-05-2019
Ilość wyświetleń: 103
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się